მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოების დასუფთავება

მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოების დასუფთავება

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის სერვისების ცენტრი აქტიურად აგრძელებს ტერიტორიების დასუფთავებას და მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოებიდან დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას.

კომენტარები

Close
Close