ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VAZ 2107) პრივატიზებასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VAZ 2107, სარეგისტრაციო ნომერი OHO 252,  გამოშვების წელი – 2007, ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის #CV0114936) პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 300.00 (სამასი) ლარი;  ,,ბე“   – 60.00 (სამოცი) ლარი; ბიჯი50.00 (ორმოცდაათი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 22 ნოემბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 06 დეკემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

 

 

კომენტარები

Close
Close