ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ ბრძანება

 

კომენტარები

Close
Close