ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, კუნძულის უბანში, ბულვარში მდებარე 37434.00კვ.მ (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.13.363 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 6.00 კვ.მ და 6.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (2 ერთეული) (ერთ ლოტში გაერთიანებული) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 

კომენტარები

Close
Close