საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის' შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

კომენტარები

Close
Close