ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (MERCEDES BENZ C 280) პრივატიზებასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (MERCEDES BENZ C 280, სარეგისტრაციო ნომერი QEQ 648,  გამოშვების წელი – 1999, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო #WDBHA29GXYA830968) პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 2000.00 (ორი ათასი) ლარი;  ,,ბე“   – 400.00 (ოთხასი) ლარი; ბიჯი100.00 (ასი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 22 ნოემბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 06 დეკემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359
 

კომენტარები

Close
Close