ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის ქუჩა #5-ის მიმდებარედ არსებული 2.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.050) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი წლიური ქირის საფასური - 18.00 (თვრამეტი) ლარი; ,,ბე“ - 3.60 (სამი ლარი და სამოცი თეთრი) ლარი; ბიჯი - 500.00 (ხუთასი) ლარი.

 

სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემის ვადაა – 5 (ხუთი) წელი (სარგებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან).

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 06 სექტემბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 20 სექტემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

 

კომენტარები

Close
Close