ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანის ნებ ართვის გაცემასთან დაკავშირებით საკონკურსო კომისიის სხდომის #3 ოქმი

 

კომენტარები

Close
Close