ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების MITSUBISHI GANTER, სარეგისტრაციო ნომერი MCM 064, გამოშვების წელი - 1999, ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის #CV0137160) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

კომენტარები

Close
Close