მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონის შეწყვეტა

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 10 მარტის #229 ბრძანების შესაბამისად განხორციელდა სსიპ ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“ ვებგვერდზე (www.eauction.ge) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (MERCEDES BENZ C 280, სარეგისტრაციო ნომერი QEQ 648,  გამოშვების წელი – 1999, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო #WDBHA29GXYA830968) პრივატიზებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონის (განაცხადის #29193BVA41069117, აუქციონის ნომერი #29193, ლოტის ნომერი #410691) შეწყვეტა.

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close