ქალქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ერთ ლოტში გაერთიანებული) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 

კომენტარები

Close
Close