ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VOLKSWAGEN JETTA 1.6 CL) პრივატიზებასთან დაკავშირებით

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VOLKSWAGEN JETTA 1.6 CL, სარეგისტრაციო ნომერი MCM 070,  გამოშვების წელი – 2007, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო #WVWZZZ1KZ7M094913) პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 4000.00 (ოთხი ათასი) ლარი;  ,,ბე“   – 800.00 (რვაასი) ლარი; ბიჯი100.00 (ასი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 22 ნოემბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 06 დეკემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close