ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, რუსთაველის რკალზე, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, რუსთაველის რკალზე უძრავი ქონებიდან (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088, მიწის ფართობი 43660.00 კვ.მ.) 400.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით.

 

 

მიწის ნაკვეთის საწყისი თვიური ქირის საფასური - 300.00 (სამასი) ლარი; ,,ბე“ - 60.00 (სამოცი) ლარი; ბიჯი - 50.00 (ორმოცდაათი) ლარი.

 

სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემის ვადაა – 5 (ხუთი) თვე (სარგებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან).

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 05 მაისის 17:00 საათიდან 2016 წლის 13 მაისის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close