ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის, ლიეპაიას, ჭანტურიას, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე და სამეგრელოს მოედანზე მდებარე 3.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით.

 

 

თითოეული მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური ქირის საფასური - 27.00 (ოცდაშვიდი) ლარი; ,,ბე“ - 5.40 (ხუთი ლარი და ორმოცი თეთრი) ლარი; ბიჯი - 500.00 (ხუთასი) ლარი.

 

სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემის ვადაა – 5 (ხუთი) წელი (სარგებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან).

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 04 მაისის 16:00 საათიდან 2016 წლის 19 მაისის 16:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close