ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებითსაკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №3

 

კომენტარები

Close
Close