ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთში, რეკვავას ქუჩა #5-ში მდებარე უძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს  უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთში, რეკვავას ქუჩა #5-ში მდებარე უძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 86700.00 (ოთხმოცდაექვსი ათას შვიდასი) ლარი; ,,ბე“   – 17340.00 (ჩვიდმეტი ათას სამასორმოცი) ლარი; ბიჯი8670.00 (რვა ათას ექვსას სამოცდაათი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2016 წლის 12 სექტემბრის 17:00 საათიდან 2016 წლის 26 სექტემბრის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close