ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (MERCEDES BENZ C 280, სარეგისტრაციო ნომერი QEQ 648,  გამოშვების წელი – 1999, ტრანსპორტის საიდენტიფიკაციო #WDBHA29GXYA830968) პრივატიზებასთან დაკავშირებით.

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 2000.00 (ორი ათასი) ლარი;  ,,ბე“   – 400.00 (ოთხასი) ლარი; ბიჯი100.00 (ასი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2017 წლის 28 თებერვლის 17:00 საათიდან 2017 წლის 15 მარტის 17:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close