ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზებასთან დაკავშირებით

 

 

საწყისი საპრივატიზებო საფასური - 3300.00 (სამი ათას სამასი) ლარი;  ,,ბე“   – 660.00 (ექვსასსამოცი) ლარი; ბიჯი330.00 (სამასოცდაათი) ლარი.

 

უპირობო ელექტრონული აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო და თარიღია: 2017 წლის 06 სექტემბრის 16:00 საათიდან 2017 წლის 20 სექტემბრის 16:00 საათამდე.

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:

www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12, ტელ: 0493221359

კომენტარები

Close
Close