2018 წლის 12 იანვარს 12:00 საათზე, ქალაქ ფოთის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში მის: ფოთი აღმაშენებლის ქ. №12-ში გაიმართება ფოთი–გრიგოლეთი ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტი. საერთაშორისო მნიშვნელობის E-70 სენაკი–ფოთი (შემოვლითი)–სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის ფოთი გრიგოლეთის მონაკვეთის (ეტაპი 1)- მდ. რიონზე ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის და ექსპლუტაცის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.

შეხვედრის მიზანია დაგეგმილ სამუშაოთა ზემოქმედების არეალში მოქცეული ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება.

კომენტარები

Close
Close