ფოთის მერიის სერვისების ცენტრი მუშაობას შეუდგა

ფოთის მერიის სერვისების ცენტრი მუშაობას შეუდგა

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სერვისების ცენტრმა ყოფილი ჰიდროტექნიკური სასწავლებლის ეზოს დასუფთავების სამუშაოები დაიწყო.სერვისების ცენტრი ახალი წლიდან შეუდგა ფუნქციონირებას. სამსახურის დებულება ითვალისწინებს -ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას, პარკების, სანიაღვრე არხების, სატუმბი სადგურების,გარე განათების, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობას.

კომენტარები

Close
Close