ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა საყურადღებოდ

ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა საყურადღებოდ

2017 წლის 01 ოქტომბრიდან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობა გამოცხადდა ვაკანტურად. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 47-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აღნიშნულ თანამდებობაზე გადაყვანის მსურველმა მოხელეებმა შეგიძლიათ წარმოადგინოთ განაცხადი 2 სამუშაო დღის ვადაში.

საკონტაქტო პირი: ადამიანრი რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი  - თეა კვიციანი 0(493) 22 12 95

კომენტარები

Close
Close