აუქციონები

15.09.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, კუნძულის უბანში, ბულვარში მდებარე 37434.00კვ.მ (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.13.363 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 6.00 კვ.მ და 6.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (2 ერთეული) (ერთ ლოტში გაერთიანებული) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ;

15.09.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების MITSUBISHI GANTER, სარეგისტრაციო ნომერი MCM 064, გამოშვების წელი - 1999, ტრანსპორტის სარეგისტრაციო მოწმობის #CV0137160) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ;

08.09.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (OPEL VECTRA, სარეგისტრაციო ნომერი GMB 391, გამოშვების წელი - 1994, ტრანსპორტის საიდენთიფიკაციო #WOL000087S7527417) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ;

06.09.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

06.09.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების - ჯართის პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

06.09.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით;

02.06.2017 - ქალქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ერთ ლოტში გაერთიანებული) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ;

13.03.2017 - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონის შეწყვეტა;

28.02.2017 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ვადაგაგრძელებულ ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

08.12.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ვადაგაგრძელებულ უპირობო ელექტრო
ნულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VOLKSWAGEN JETTA) პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

22.11.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VOLKSWAGEN JETTA 1.6 CL) პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

22.11.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (VAZ 2107) პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

22.11.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (MERCEDES BENZ C 280) პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

21.10.2016 -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით;

07.10.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, კოსტავას ქუჩა #4 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

07.10.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ფარნავაზ მეფის და ლაგრანჟეს ქუჩის გადაკვეთასთან არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით;

12.09.2016 -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთში, რეკვავას ქუჩა #5-ში მდებარე უძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით; 

06.09.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, რუსთაველის რკალზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით;

06.09.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის   სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით;

01.09.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

17.05.2016 -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (BMW 750 IL) პრივატიზებასთან დაკავშირებით; 

05.05.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, რუსთაველის რკალზე, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით;

04.05.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით; 

03.05.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, იმერეთის ქუჩა #19-ში მდებარე უძრავი ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

28.04.2016 - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს უპირობო ელექტრონულ აუქციონს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (BMW 750 IL) პრივატიზებასთან დაკავშირებით;

 

 

 

კომენტარები

Close
Close