მერიის ადმინისტრაცია

მერი ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ინგა მასხულია

ტელეფონი:(0493) 22 12 95 / 593 17 25 71

Poti.info@gmail.com

 

მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თანაშემწე

ფატმან ბასილაია

ტელეფონი:(0493) 22 13 79

ალექსანდრე ქვარცხავა

ტელეფონი:(0493) 22 13 79

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: თეა კვიციანი

ტელეფონი:(0493) 22 04 05

 

 

საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ანა კილასონია

ტელეფონი:(0493) 22 12 95

Poti.info@gmail.com

 

 

მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ფიქრია მიგინეიშვილი

ტელეფონი:(0493) 22 05 52

 

იურიდიული განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ინგა გიგიბერია

ტელეფონი:(0493) 22 03 28

 

საქმისწარმოების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ნარგიზა გაბელია

ტელეფონი:(0493) 22 10 15

კომენტარები

Close
Close